بوستر پمپ آبرسانی گروه صنعتی پارس دما :

بوستر پمپ آبرسانی چیست ؟

مجموع یک یا چند الكترو پمپ كه بصورت موازی به یكدیگر متصل شده وتوسط تابلو فرمان هوشمند به صورت جداگانه کنترل می شوند .

در جهت یکنواخت و ثابت نگه داشتن فشار آب مصرفی در یک دبی جریانی معین و بدون محدودیت در میزان مصرف آب ،طراحی می گردد؛ تا نوسان فشار حاصل از تغییر مصرف در سیستم حدف شود که این امر با کنترل دور الکترو موتور ها و ترتیب ورود هر پمپ به مدار میسر می گردد.

  انواع بوستر پمپآبرسانی پارس دما

در دو نوع دور ثابت مرحله ای و دور متغیر(هوشمند) ساخته می شوند .

کاربرد سیستم بوستر پمپ آبرسانی پارس دما :

پوستر پمپ آبرسانیشامل مصارف آب شرب مجتمع های مسکونی، مراکز اداری و تجاری مانند مراکز خرید و ادارات دولتی، مراکز تفریحی و ورزشی مانند استخرها و استادیوم های ورزشی و واحدهای کشاورزی مانند سیستم های آبیاری تحت فشاردر داخل گلخانه و یا باغات با سیستم کشت صنعتی وهمچنین سیستم های اطفای حریق ( بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی) بر اساس استانداردهای تعریف شده ، طراحی و تولید می گردد .

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:
02632719193
09198280477
www.parsdama.com
بوستر پمپ آبرسانی